Skip navigation MENU

Disclaimer & Privacy statement

De informatie op deze website is met zorg samengesteld, waarbij wij streven naar het geven van correcte en actuele informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die door gebruik van informatie die via deze website is verkregen, is ontstaan. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van mogelijke websites, waarnaar op deze website wordt verwezen of voor mogelijk andere websites die verwijzen naar onderdelen van deze website.

Informatiebeveiligings- en Privacybeleid

The Implementation Group B.V. (TIG) is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid en zorgplicht ten aanzien van haar dienstverlening. TIG heeft een actueel Informatiebeveiligings- en Privacybeleid en neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op het continu waarborgen van de Betrouwbaarheid, de Integriteit en de Vertrouwelijkheid (BIV) van de informatie. Hieronder lichten wij toe hoe wij hier in praktijk mee omgaan.

Beveiliging van Persoonsgegevens

TIG respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. en treft maatregelen om dit te borgen. Deze maatregelen hebben betrekking op de toegang tot platformen, op de verbindingen met de platformen, op de organisatie binnen TIG en het beheer op de locatie waar de systemen staan.

Toegang tot het Overstapdashboard

Met behulp van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord (eventueel met 2FA) krijgt iedere gebruiker toegang tot zijn informatie binnen het platform. Het is belangrijk om deze informatie niet te delen met anderen of te gebruiken voor het inloggen op applicaties van derden.

Beveiligde verbindingen

Alle verbindingen met de platformen zijn beveiligd met een SSL certificaat. Let bij het gebruik op het slotje in uw browser. Met Een SSL verbinding worden (persoons)gegevens beveiligd verzonden en ontvangen over internet.

Medewerkers

Alle medewerkers (ook externe inhuur) van TIG hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en hebben een Verklaring Omtrent Gedrag moeten overleggen. Daarnaast wordt elke nieuwe medewerker tijdens de inwerkperiode opgeleid om te handelen naar het actuele Informatiebeveiligings- en Privacybeleid. Toegang tot de dataverwerkende systemen is gelimiteerd tot de medewerkers die uit hoofde van hun functie toegang nodig zijn. Hier geldt een ‘Niet – Tenzij beleid’.

Logging

Elke poging (geslaagd of niet geslaagd) tot inloggen wordt gelogd. Dit logbestand wordt bewaard voor analyse doeleinden. Dit gaat om inlogpogingen van zowel medewerkers als om gebruikers. Met behulp van deze gegevens kan fraude worden opgespoord en oneigenlijk gebruik worden tegengegaan.

Responsible Disclosure

In het responsible disclosure beleid worden gebruikers die een kwetsbaarheid ontdekken verzocht om deze op verantwoorde wijze te melden, zodat TIG er zo snel mogelijk mee aan de slag kan gaan. Zodoende wordt er een bijdrage geleverd aan de online veiligheid van de platformen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ICT-systemen.

Europese Economische Ruimte

TIG verwerkt de gegevens uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte. Voor deze landen geldt de Europese privacy richtlijn en biedt zekerheid over een passend beschermingsniveau van uw gegevens.

Cookiebeleid

Tracking cookies op onze website
Op de website worden bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door TIG. TIG heeft daarom een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie(s) gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Daarnaast is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, is de optie ‘gegevens delen’ uitgezet en wordt er geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Tracking cookies in onze marketing e-mails
Als u nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van TIG ontvangt, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat u persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen daardoor zien of u onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wilt u dat niet, dan kunt u zich uitschrijven van onze mailings of uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Session ID cookie Overstapdashboard
Het Session ID cookie identificeert de actieve sessie op de server met betreffende device. Elke request naar de server wordt op basis van dit cookie bekeken wie de gebruiker is (authenticatie) en, afhankelijk van het antwoord, wat de gebruiker mag doen (autorisatie). Een session ID cookie is geen tracking cookie, bevat geen persoonsgegevens of leidt niet tot een uniek identificeerbare persoon.

Privacyconvenant onderwijs

Als leverancier van stuur- en managementinformatie oplossingen op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering (financiën/HR) hebben wij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met persoonsgegevens (leerlingen en medewerkers) om te gaan. Wij hebben ons aangesloten bij het door PO-Raad en VO-raad ondertekende privacy convenant. Voor meer informatie zie www.privacyconvenant.nl.