Skip navigation MENU

Mijn Overstapdashboard

Log in om de actuele status van de
overstap van VO naar MBO te monitoren.

Inloggen

Voorkom uitval bij de overstap van VO naar MBO

Nog (te)veel leerlingen die overstappen van VO naar MBO vallen uit. Belangrijke oorzaken zijn leerlingen die zich niet of te laat aanmelden voor een vervolgopleiding op het MBO. Voor VO, MBO en gemeente/leerplicht is het van cruciaal belang de overstap van VO-leerlingen naar het MBO te kunnen volgen, te bewaken en een zorgvuldige overstap te faciliteren. Met als doel het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) door het tijdig signaleren van stagnaties in de overstap.

Het Overstapdashboard volgt en bewaakt het overstapproces. Volledig geautomatiseerd en realtime.

Hoe werkt het?

Decanen en mentoren indiceren een leerling als overstapper in het leerlingadministratiesysteem. Zodra de leerling zich bij één of meerdere opleidingen aanmeldt, wordt statusinformatie over het aanmeldproces uitgewisseld.

Het Overstapdashboard geeft indicaties voor leerlingen die dreigen uit te vallen. Deze indicaties zijn volledig dynamisch en afhankelijk van tijdsgebonden normen met betrekking tot het aanmeldproces.

Van elke leerling wordt een volledig overstaplogboek bijgehouden. Met een druk op de knop kunnen intakers en decanen met elkaar in contact treden, het stagnatiemeldpunt mailen en/of leerplicht inschakelen. Middels terugkoppeling van no-shows aan het begin van het schooljaar is het complete proces geborgd.

Neem contact op voor meer info

Voor wie?

De overstap is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO, MBO en gemeenten / RMC-regio’s. Het Overstapdashboard ondersteunt de volgende rollen efficiënter en effectiever door te sturen op een succesvolle overstap;

VO: Decanen & mentoren

MBO: Intakers

Gemeente/RMC: Leerplichtambtenaren

Overig: Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, SWV’s

 

Ontdek jouw Overstapdashboard

Privacy-wetgeving proof

Het Overstapdashboard voldoet aan de geldende wetgeving betreffende Privacy- en Databeveiliging, waaronder de uitgangspunten voor dataminimalisatie en doelbinding. Een uitgebreid autorisatiemechanisme zorgt ervoor dat gebruikers slechts toegang hebben tot die gegevens waar zij – uit hoofde van hun rol – recht op hebben. Dat betekent geen uitwisseling van leerlinggegevens via Excel, e-mail of vergelijkbare kanalen.

Highlights

 

✓ Eén gebruiksvriendelijk systeem voor VO, MBO, Leerplicht, RMC

✓ Volledig geautomatiseerde koppelingen en geïntegreerd met Magister en Eduarte

✓ Online portaal voor niet Eduarte- / Magistergebruikers

✓ Uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden

✓ Compliant met wet- en regelgeving m.b.t. privacy en databeveiliging

Demo aanvragen

    Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van de door mij ingevulde gegevens.