Skip navigation MENU

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij wij streven naar het geven van correcte en actuele informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die door gebruik van informatie die via deze website is verkregen, is ontstaan. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van mogelijke websites, waarnaar op deze website wordt verwezen of voor mogelijk andere websites die verwijzen naar onderdelen van deze website. De intellectuele eigendomsrechten van deze site komen aan The Implementation Group toe. Gebruik van informatie op deze site, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van The Implementation Group.