Skip navigation MENU

Jouw Overstapdashboard

Eén geïntegreerde oplossing voor elke rol in het VO, MBO en gemeenten / RMC-regio’s.


Decanen & mentoren (VO)

Het Overstapdashboard ondersteunt decanen en mentoren bij het inzichtelijk maken van leerlingen die overstappen. Voor hun eigen leerlingen wordt direct duidelijk wat de actuele overstapstatus is en of er sprake is van een risico-indicatie. Decanen hebben vanuit Magister rechtstreeks toegang tot het Overstapdashboard op basis van Single Sign-On (SSO). Niet-Magistergebruikers loggen in via mijn.overstapdashboard.nl.


Intakers (MBO)

Intakers binnen het MBO hebben voor de leerlingen – die zich voor één of meerdere opleidingen binnen de instelling hebben aangemeld – zicht op de actuele aanmeldstatus en inzicht in (potentiële) risicoleerlingen. Intakers hebben vanuit Magister BVE of Eduarte rechtstreeks toegang tot het Overstapdashboard op basis van Single Sign-On (SSO). MBO-instellingen die andere leeradministratiesystemen gebruiken, loggen in via mijn.overstapdashboard.nl.


Leerplicht (gemeente)ambtenaren

Leerplichtambtenaren van de gemeente hebben toegang tot een eigen gedeelte binnen het Overstapdashboard. Zo houden zij zicht op leerlingen uit hun woongemeente die door de instellingen bij leerplicht zijn aangemeld of bij wie stagnatie in de overstap dreigt. Gemeenten kunnen rechtstreeks inloggen via mijn.overstapdashboard.nl.


Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, SWV’s, RMC’s

Middels uitgebreide rapportages over de actuele stand van zaken, voortgang en doorlooptijden hebben bestuurders, beleidsmedewerkers, samenwerkingsverbanden en RMC’s altijd het actuele overzicht van de overstap over de gehele regio. Rapportages en analyses kunnen naar eigen inzicht en behoefte worden vormgegeven.


Beheerder RMC

De beheerder van het Overstapdashboard is een medewerker van een RMC-regio, die verantwoordelijk is voor de inrichting en onderhoud van de applicatie.