Skip navigation MENU

Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, SWV’s, RMC’s

Middels uitgebreide rapportages over de actuele stand van zaken, voortgang en doorlooptijden hebben bestuurders, beleidsmedewerkers, samenwerkingsverbanden en RMC’s altijd het actuele overzicht van de overstap over de gehele regio. Hiermee ontstaan handvatten voor sturing en beleidsformulering.

Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, SWV’s, RMC’s profiteren van:

✓ Raadpleeg gegevens over leerlingen binnen jouw RMC-structuur
✓ Selectie van een overstapjaar direct beschikbaar
✓ Zoom in op een status, VO, MBO en gemeente
✓ Genereer en exporteer eenvoudig rapporten in Excel

INFORMATIE AANVRAGEN